News

2015-06-18
Hello!

Thank you for a great collaboration so far!
The last 6 months we have had too little space because of an increasing order intake – therefore we have decided to move into larger premises. This will give us a good opportunity to expand in the future. We will move from Gnosjö to Kulltorp (10km), where I live which will get me a lot closer to work.
While reading this we are preparing to move and we estimate to be finished after the vacation week 32, we hope this will not affect the deliveries significantly.
The new address as of 1:st august is:
Ptec Inredningar AB
Klockaregårdsvägen 5
330 31 Kulltorp

Besides that we hope that we will proceed to have a good collaboration and grow bigger together.
We will have holiday season week 28-31.

Have a great summer!
Best regards Peter Andersson

Our photos can be found here:

www.foto.p-tec.se

our product catalogue can be seen here:

English
Swedish
Finnish

Peter Andersson
Owner
Mail: peter@ptec.se
Phone: +4673 828 23 12

Robin Andersson
Designer CAD
Mail: robin@p-tec.se

Linda Dovander
Order, economy
Mail: linda@ptec.se
Phone: +46370-669171

Ptec Inredningar AB is located in Kulltorp, Sweden. The Gnosjö-region has a long history of manufacturing shop display.
We are specialized in shop displays with wires, steel, pipes, acrylic and wood.
New products are designed with 3D CAD.
We do keep close contact with our customers, for best result and to a low cost. From an idea to the finished product!

Shop display from Ptec Inredningar AB

Shop display from Ptec Inredningar AB

Our catalogue is available in English, Swedish and Finnish
Press here for English catalogue
Press here for Swedish catalogue
Press here for Finnish catalogue

2015-06-18
Hej!

Tack alla för ett fantastiskt bra samarbete hittills .
I takt med ökad orderingång senaste halvåret har vi varit väldigt trångbodda och har nu tagit steget att flytta in i större lokaler. Detta ger oss bra möjligheter att expandera ytterligare i framtiden. Vi kommer flytta verksamheten från Gnosjö till Kulltorp (10km) där jag dessutom bor så jag kommer få riktigt nära till jobbet.

I skrivande stund och i den mån tiden räcker till så förbereder vi flytten men beräknar ha den helt klar direkt efter semestern vecka 32 , vi hoppas inte detta ska påverka leveranserna märkbart.
Den nya adressen är från och med 1:e augusti:
Ptec Inredningar AB
Klockaregårdsvägen 5
330 31 Kulltorp

För övrigt hoppas vi på ett fortsatt bra och givande samarbete där vi kan växa tillsammans.
Vi kommer ha semesterstängt veckorna 28-31 .

Ha en riktigt skön sommar
Mvh Peter Andersson

Vår katalog finns på Svenska, Engelska och Finska!
Tryck här för Svensk version
Tryck här för Engelsk version
Tryck här för Finsk version

Våra bilder hittar ni på:

www.foto.p-tec.se

vår produktkatalog finns att se här:

Svenska
Engelska
Finska

Ptec Inredningar finns i Kulltorp (Gnosjö kommun) vars bygd har en lång tradition i tillverkning av butiksinredningar.
Vi har specialiserat oss på butiksinredning och display av tråd, plåt, rör, akryl och snickerier.
Inför nya produktioner konstruerar vi våra produkter i 3D Cad.
Hela vägen från idé till färdig produkt, håller vi nära kontakt med uppdragsgivaren för bästa resultat och prisbild.

Butiksinredning från Ptec Inredningar AB

Butiksinredning från Ptec Inredningar AB

Peter Andersson
Ägare
Mail: peter@ptec.se
Telefon: 073 828 23 12

Robin Andersson
Designer CAD
Mail: robin@p-tec.se

Linda Dovander
Order, ekonomi
Mail: linda@ptec.se
Telefon: 0370-669171